nomenclator tarifar [Română]:

6900000000 80 PRODUSE CERAMICE.

SECȚIUNEA XIII ARTICOLE DIN PIATRĂ, IPSOS, CIMENT, AZBEST, MICĂ SAU DIN MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLĂ ȘI ARTICOLE DIN STICLĂ.

 • 6901000000 10: I.|PRODUSE DIN PULBERI SILICIOASE FOSILE SAU DIN PĂMÂNTURI SILICIOASE SIMILARE ȘI PRODUSE REFRACTARE
 • 6901000000 80: Cărămizi, blocuri, dale, plăci și alte produse ceramice din pulberi silicioase fosile (de exemplu, kiselgur, tripolit, diatomit) sau din pământuri silicioase similare
 • 6902000000 80 : Cărămizi, blocuri, dale, plăci și produse similare din ceramică, refractare, pentru construcții, altele decât cele din pulberi silicioase fosile sau din pământuri silicioase similare
 • 6903000000 80 : Alte articole ceramice refractare (de exemplu, retorte, creuzete, mufle, ajutaje, tampoane, suporturi, cupe, tuburi, țevi, teci, baghete), altele decât cele din pulberi silicioase fosile sau din pământuri silicioase similare
 • 6904000000 10: II.|ALTE PRODUSE CERAMICE
 • 6904000000 80 : Cărămizi pentru construcții, blocuri şi dale pentru pardoseală, cărămizi pentru fațade și articole similare, din ceramică
 • 6905000000 80 : Țiglă pentru acoperișuri, elemente de șemineu, canale de fum, ornamente arhitectonice din ceramică și alte articole de construcție din ceramică
 • 6906000000 80 : Țevi, jgheaburi și accesorii de țevărie, din ceramică
 • 6907000000 80 : Plăci și dale din ceramică pentru pavaj sau pentru acoperit pereții, nelăcuite, nesmălțuite; cuburi, blocuri și articole similare din ceramică pentru mozaicuri, nelăcuite, nesmălțuite, chiar pe suport
 • 6908000000 80 : Plăci și dale din ceramică pentru pavaj sau pentru acoperit pereții, lăcuite sau smălțuite; cuburi, blocuri și articole similare din ceramică, pentru mozaicuri, lăcuite sau smălțuite, chiar pe suport
 • 6909000000 80 : Aparate și articole din ceramică pentru laborator, utilizări chimice sau pentru alte scopuri tehnice; jgheaburi, rezervoare și recipiente similare din ceramică pentru gospodăria rurală; ulcioare și recipiente similare de transport sau ambalare, din ceramică
 • 6910000000 80 : Chiuvete, lavoare, suporți pentru lavoare, căzi de baie, bideuri, vase de closet, rezervoare de apă pentru closet, pisoare și articole similare fixe din ceramică, pentru uz sanitar
 • 6911000000 80 : Articole pentru servicii de masă sau de bucătărie, alte articole de menaj sau de uz gospodăresc și articole de igienă sau de toaletă, din porțelan
 • 6912000000 80 : Articole pentru sarvicii de masă sau de bucătărie, alte articole de menaj sau de uz gospodăresc și articole de igienă sau de toaletă, din ceramică, altele decât din porțelan
 • 6913000000 80 : Statuete și alte obiecte de ornament din ceramică
 • 6914000000 80 : Alte articole din ceramică