nomenclator tarifar [Română]:

7500000000 80 NICHEL ȘI ARTICOLE DIN NICHEL.

SECȚIUNEA XV METALE COMUNE ȘI ARTICOLE DIN METALE COMUNE.