nomenclator tarifar [Română]:

8900000000 80 VAPOARE, NAVE ȘI DISPOZITIVE PLUTITOARE.

SECȚIUNEA XVII MIJLOACE DE TRANSPORT ȘI ECHIPAMENTE AUXILIARE.

  • 8901000000 80 : Pacheboturi, nave de croazieră, feriboturi, cargouri, șlepuri și nave similare pentru transportul persoanelor sau mărfurilor
  • 8902000000 80 : Nave de pescuit; nave fabrică și alte nave pentru prelucrarea sau conservarea produselor de pescărie
  • 8903000000 80 : Iahturi și alte nave și ambarcațiuni de agrement sau pentru sport; bărci cu rame și canoe
  • 8904000000 80 : Remorchere și împingătoare
  • 8905000000 80 : Nave-far, nave pentru stingerea incendiilor, nave de dragare, macarale plutitoare și alte nave pentru care navigația este numai subsidiară față de funcția principală; docuri plutitoare; platforme de forare sau de exploatare, plutitoare sau submersibile
  • 8906000000 80 : Alte nave, inclusiv nave de război și nave de salvare, altele decât cele cu rame
  • 8907000000 80 : Alte dispozitive plutitoare (de exemplu, plute, rezervoare, chesoane, geamanduri de ancorare, geamanduri și balize)
  • 8908000000 80: Nave și alte dispozitive plutitoare pentru dezmembrare