nomenclator tarifar [Română]:

9200000000 80 INSTRUMENTE MUZICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA.

SECȚIUNEA XVIII INSTRUMENTE ȘI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MĂSURĂ, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE; INSTRUMENTE ȘI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICĂRIE; INSTRUMENTE MUZICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA.

  • 9201000000 80 : Piane, chiar automate; clavecine și alte instrumente cu corzi, cu claviatură
  • 9202000000 80 : Alte instrumente muzicale cu corzi (de exemplu, chitare, viori, harpe)
  • 9205000000 80 : Instrumente muzicale de suflat (de exemplu, orgi cu tuburi și claviatură, acordeoane, clarinete, trompete, cimpoaie), altele decât orgile pentru iarmaroc și flașnetele
  • 9206000000 80 : Instrumente muzicale de percuție (de exemplu, tobe, xilofoane, cinele, castaniete, maracase)
  • 9207000000 80 : Instrumente muzicale al căror sunet este produs sau amplificat prin mijloace electrice (de exemplu, orgi, chitare, acordeoane)
  • 9208000000 80 : Cutii muzicale, orgi pentru distracții în aer liber, flașnete, păsări mecanice cântătoare, ferăstraie muzicale și alte instrumente muzicale nedenumite și necuprinse în altă poziție a acestui capitol; fluiere sau signale, cornuri pentru apel și alte instrumente de suflat pentru apel sau semnalizare
  • 9209000000 80 : Părți (de exemplu, mecanisme de cutii muzicale) și accesorii (de exemplu, cartele și role pentru aparate de cântat mecanic) ale instrumentelor muzicale; metronoame și diapazoane de toate tipurile