nomenclator tarifar [Română]:

7200000000 80 FONTĂ, FIER ȘI OȚEL.

SECȚIUNEA XV METALE COMUNE ȘI ARTICOLE DIN METALE COMUNE.

 • 7201000000 10: I.|PRODUSE PRIMARE; PRODUSE PREZENTATE SUB FORMĂ DE GRANULE SAU PULBERI
 • 7201000000 80 : Fonte brute și fonte-oglindă (spiegel) în lingouri, blocuri sau alte forme primare
 • 7202000000 80 : Feroaliaje
 • 7203000000 80 : Produse feroase obținute prin reducerea directă a minereului de fier și alte produse feroase spongioase, în bucăți, pelete sau forme similare; fier cu o puritate minimă în greutate de 99,94|%, în bucăți, pelete sau forme similare
 • 7204000000 80 : Deșeuri și resturi de fontă, de fier sau de oțel (fier vechi); deșeuri lingotate din fier sau oțel
 • 7205000000 80 : Granule și pulberi, de fontă brută, de fontă-oglindă (spiegel), de fier sau de oțel
 • 7206000000 10: II.|FIER ȘI OȚELURI NEALIATE
 • 7206000000 80 : Fier și oțeluri nealiate, în lingouri sau în alte forme primare, cu excepția fierului de la poziția|7203
 • 7207000000 80 : Semifabricate din fier sau din oțeluri nealiate
 • 7208000000 80 : Produse laminate plate, din fier sau din oțeluri nealiate, cu o lățime de minimum 600|mm, laminate la cald, neplacate și neacoperite
 • 7209000000 80 : Produse laminate plate, din fier sau din oțeluri nealiate, cu o lățime de minimum 600|mm, laminate la rece, neplacate și neacoperite
 • 7210000000 80 : Produse laminate plate, din fier sau din oțeluri nealiate, cu o lățime de minimum 600|mm, placate sau acoperite
 • 7211000000 80 : Produse laminate plate, din fier sau din oțeluri nealiate, cu o lățime sub 600|mm, neplacate și neacoperite
 • 7212000000 80 : Produse laminate plate, din fier sau din oțeluri nealiate, cu o lățime sub 600|mm, placate sau acoperite
 • 7213000000 80 : Bare și tije laminate la cald, în rulouri cu spire nearanjate (fil machine), din fier sau din oțeluri nealiate
 • 7214000000 80 : Alte bare și tije din fier sau din oțeluri nealiate, simplu forjate, laminate, trase sau extrudate la cald inclusiv cele torsionate după laminare
 • 7215000000 80 : Alte bare și tije din fier sau din oțeluri nealiate
 • 7216000000 80 : Profile din fier sau din oțeluri nealiate
 • 7217000000 80 : Sârmă din fier sau din oțeluri nealiate
 • 7218000000 10: III.|OȚELURI INOXIDABILE
 • 7218000000 80 : Oțeluri inoxidabile în lingouri sau în alte forme primare; semifabricate din oțeluri inoxidabile
 • 7219000000 80 : Produse laminate plate din oțeluri inoxidabile, cu o lățime de minimum 600|mm
 • 7220000000 80 : Produse laminate plate din oțeluri inoxidabile, cu o lățime sub 600|mm
 • 7221000000 80 : Bare și tije, laminate la cald, în rulouri cu spire nearanjate (fil machine), din oțeluri inoxidabile
 • 7222000000 80 : Alte bare, tije din oțeluri inoxidabile; profile din oțeluri inoxidabile
 • 7223000000 80 : Sârmă, din oțeluri inoxidabile
 • 7224000000 10: IV.|ALTE OȚELURI ALIATE; BARE ȘI PROFILE TUBULARE PENTRU FORAJ, DIN OȚELURI ALIATE SAU NEALIATE
 • 7224000000 80 : Alte oțeluri aliate în lingouri sau în alte forme primare; semifabricate din alte oțeluri aliate
 • 7225000000 80 : Produse laminate plate, din alte oțeluri aliate, cu o lățime de minimum 600|mm
 • 7226000000 80 : Produse laminate plate, din alte oțeluri aliate, cu o lățime sub 600|mm
 • 7227000000 80 : Bare și tije, laminate la cald, în rulouri cu spire nearanjate (fil machine), din alte oțeluri aliate
 • 7228000000 80 : Alte bare și tije, profile din alte oțeluri aliate; bare și profile tubulare, pentru foraj, din oțeluri aliate sau nealiate
 • 7229000000 80 : Sârmă din alte oțeluri aliate