nomenclator tarifar [Română]:

4700000000 80 PASTĂ DIN LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; HÂRTIE SAU CARTON RECICLABILE (DEȘEURI ȘI MACULATURĂ).

SECȚIUNEA X PASTĂ DIN LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; HÂRTIE SAU CARTON RECICLABILE (DEȘEURI ȘI MACULATURĂ); HÂRTIE ȘI CARTON ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA.

  • 4701000000 80 : Paste mecanice din lemn
  • 4702000000 80: Paste chimice din lemn, de dizolvare
  • 4703000000 80 : Paste chimice din lemn, cu sodă sau cu sulfat, altele decât pastele de dizolvare
  • 4704000000 80 : Paste chimice din lemn, cu bisulfit, altele decât pastele de dizolvare
  • 4705000000 80 : Paste din lemn obținute prin combinarea unei prelucrări mecanice și a unei prelucrări chimice
  • 4706000000 80 : Paste din fibre obținute din hârtie sau carton reciclate (deșeuri sau maculatură) sau din alte materiale fibrocelulozice
  • 4707000000 80 : Hârtie sau carton reciclabile (deșeuri și maculatură)