nomenclator tarifar [Română]:

2800000000 80 PRODUSE CHIMICE ANORGANICE; COMPUȘI ANORGANICI SAU ORGANICI AI METALELOR PREȚIOASE, AI ELEMENTELOR RADIOACTIVE, AI METALELOR DE PĂMÂNTURI RARE SAU AI IZOTOPILOR.

SECȚIUNEA VI PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR CONEXE.

 • 2801000000 10: I.|ELEMENTE CHIMICE
 • 2801000000 80 : Fluor, clor, brom și iod
 • 2802000000 80: Sulf sublimat sau precipitat; sulf coloidal
 • 2803000000 80: Carbon (negru de fum și alte forme de carbon nedenumite și necuprinse în altă parte)
 • 2804000000 80 : Hidrogen, gaze rare și alte nemetale
 • 2805000000 80 : Metale alcaline sau alcalino-pământoase; metale din pământuri rare, ytriu și scandiu, chiar amestecate sau aliate între ele; mercur
 • 2806000000 10: II.|ACIZI ANORGANICI ȘI COMPUȘI OXIGENAȚI ANORGANICI AI NEMETALELOR
 • 2806000000 80 : Clorura de hidrogen (acid clorhidric); acid clorosulfuric
 • 2807000000 80 : Acid sulfuric; oleum
 • 2808000000 80: Acid nitric (azotic); acizi sulfonitrici
 • 2809000000 80 : Pentaoxid de difosfor; acid fosforic; acizi polifosforici, cu compoziție chimică definită sau nu
 • 2810000000 80 : Oxizi de bor; acizi borici
 • 2811000000 80 : Alți acizi anorganici și alți compuși oxigenați anorganici ai nemetalelor
 • 2812000000 10: III.|DERIVAȚI HALOGENAȚI, OXIHALOGENAȚI SAU SULFURAȚI AI NEMETALELOR
 • 2812000000 80 : Halogenuri și oxihalogenuri de nemetale
 • 2813000000 80 : Sulfuri de nemetale; trisulfură de fosfor comercială
 • 2814000000 10: IV.|BAZE ANORGANICE ȘI OXIZI, HIDROXIZI ȘI PEROXIZI AI METALELOR
 • 2814000000 80 : Amoniac, anhidru sau în soluție apoasă
 • 2815000000 80 : Hidroxid de sodiu (sodă caustică); hidroxid de potasiu (potasă caustică); peroxizi de sodiu sau de potasiu
 • 2816000000 80 : Hidroxid și peroxid de magneziu; oxizi, hidroxizi și peroxizi de stronțiu sau de bariu
 • 2817000000 80 : Oxid de zinc; peroxid de zinc
 • 2818000000 80 : Corindon artificial, cu compoziție chimică definită sau nu; oxid de aluminiu; hidroxid de aluminiu
 • 2819000000 80 : Oxizi și hidroxizi de crom
 • 2820000000 80 : Oxizi de mangan
 • 2821000000 80 : Oxizi și hidroxizi de fier; pământuri colorante care conțin minimum 70|%, în greutate, fier combinat evaluat în Fe@2O@3
 • 2822000000 80: Oxizi și hidroxizi de cobalt; oxizi de cobalt comerciali
 • 2823000000 80 : Oxizi de titan
 • 2824000000 80 : Oxizi de plumb; miniu de plumb roșu și portocaliu
 • 2825000000 80 : Hidrazină și hidroxilamină și sărurile lor anorganice; alte baze anorganice; alți oxizi, hidroxizi și peroxizi de metale
 • 2826000000 10: V.|SĂRURI ȘI PERSĂRURI METALICE ALE ACIZILOR ANORGANICI
 • 2826000000 80 : Fluoruri; fluorosilicați, fluoroaluminați și alte săruri complexe de fluor
 • 2827000000 80 : Cloruri, oxicloruri și hidroxicloruri; bromuri și oxibromuri; ioduri și oxiioduri
 • 2828000000 80 : Hipocloriți; hipoclorit de calciu comercial; cloriți; hipobromiți
 • 2829000000 80 : Clorați și perclorați; bromați și perbromați; iodați și periodați
 • 2830000000 80 : Sulfuri; polisulfuri, cu compoziție chimică definită sau nu
 • 2831000000 80 : Ditioniți și sulfoxilați
 • 2832000000 80 : Sulfiți; tiosulfați
 • 2833000000 80 : Sulfați; alauni; persulfați
 • 2834000000 80 : Nitriți (azotiți); nitrați (azotați)
 • 2835000000 80 : Fosfinați (hipofosfiți), fosfonați (fosfiți) și fosfați; polifosfați, cu compoziție chimică definită sau nu
 • 2836000000 80 : Carbonați; percarbonați; carbonat de amoniu comercial care conține carbamat de amoniu
 • 2837000000 80 : Cianuri, oxicianuri și cianuri complexe
 • 2839000000 80 : Silicați; silicați de metale alcaline comerciali
 • 2840000000 80 : Borați; perborați
 • 2841000000 80 : Săruri ale oxiacizilor metalici sau permetalici
 • 2842000000 80 : Alte săruri ale acizilor sau peracizilor anorganici (inclusiv aluminosilicați cu compoziție chimică definită sau nu), altele decât azidele
 • 2843000000 10: VI.|DIVERSE
 • 2843000000 80 : Metale prețioase în stare coloidală; compuși anorganici sau organici ai metalelor prețioase, cu compoziție chimică definită sau nu; amalgame de metale prețioase
 • 2844000000 80 : Elemente chimice radioactive și izotopi radioactivi (inclusiv elementele chimice și izotopii fisionabili sau fertili) și compușii lor; amestecuri și reziduuri care conțin aceste produse
 • 2845000000 80 : Izotopi, alții decât cei de la poziția|2844; compușii lor anorganici sau organici cu compoziție chimică definită sau nu
 • 2846000000 80 : Compuși anorganici sau organici ai metalelor de pământuri rare, ai ytriului sau ai scandiului sau ai amestecurilor din aceste metale
 • 2847000000 80: Peroxid de hidrogen (apă oxigenată) chiar solidificat cu uree
 • 2848000000 80 : Fosfuri cu compoziție chimică definită sau nu, cu excepția ferofosfurilor
 • 2849000000 80 : Carburi cu compoziție chimică definită sau nu
 • 2850000000 80 : Hidruri, nitruri, azide, siliciuri și boruri, cu compoziție chimică definită sau nu, altele decât compușii care constituie în același timp carburi de la poziția|2849
 • 2852000000 80 : Compuși organici sau anorganici ai mercurului, cu compoziție chimică definită sau nu, cu excepția amalgamelor
 • 2853000000 80 : Alți compuși anorganici (inclusiv apă distilată, apă de conductibilitate și de puritate similară); aer lichid (inclusiv aerul lichid din care au fost eliminate gazele rare); aer comprimat; amalgame, altele decât amalgamele de metale prețioase