nomenclator tarifar [Română]:

0200000000 80 CARNE ȘI ORGANE COMESTIBILE.

SECȚIUNEA I ANIMALE VII ȘI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL.

  • 0201000000 80 : Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată
  • 0202000000 80 : Carne de animale din specia bovine, congelată
  • 0203000000 80 : Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată
  • 0204000000 80 : Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată
  • 0205000000 80 : Carne de cal, de măgar sau de catâr, proaspătă, refrigerată sau congelată
  • 0206000000 80 : Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, de măgari sau de catâri, proaspete, refrigerate sau congelate
  • 0207000000 80 : Carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate, de păsări de la poziția|0105
  • 0208000000 80 : Altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate
  • 0209000000 80 : Slănină fără părți slabe, grăsime de porc și de pasăre, netopite și nici altfel extrase, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate
  • 0210000000 80 : Carne și organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe