nomenclator tarifar [Română]:

4900000000 80 CĂRȚI, ZIARE, IMAGINI IMPRIMATE ȘI ALTE PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE IMPRIMARE; MANUSCRISE, TEXTE DACTILOGRAFIATE ȘI SCHIȚE SAU PLANURI.

SECȚIUNEA X PASTĂ DIN LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; HÂRTIE SAU CARTON RECICLABILE (DEȘEURI ȘI MACULATURĂ); HÂRTIE ȘI CARTON ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA.

 • 4901000000 80 : Cărți, broșuri și tipărituri similare, chiar în foi volante
 • 4902000000 80 : Ziare și publicații periodice imprimate, chiar ilustrate sau care conțin material publicitar
 • 4903000000 80 : Albume sau cărți cu ilustrații și cărți de desenat sau colorat, pentru copii
 • 4904000000 80 : Partituri muzicale manuscrise sau imprimate, chiar ilustrate sau legate
 • 4905000000 80 : Lucrări cartografice de orice fel, inclusiv hărți de perete, planuri topografice și globuri, imprimate
 • 4906000000 80: Planuri și desene de arhitectură, de inginerie și alte planuri și desene industriale, comerciale, topografice sau similare, originale, executate manual; texte manuscrise; reproduceri fotografice pe hârtie sensibilizată și copii carbon obținute după planurile, desenele sau textele enumerate mai sus
 • 4907000000 80 : Timbre poștale, timbre fiscale și similare, neobliterate, în circulație sau urmând a fi puse în circulație în țara în care ele au sau vor avea o valoare nominală recunoscută; hârtie timbrată; bancnote; cecuri; titluri de acțiuni sau obligațiuni și titluri similare
 • 4908000000 80 : Decalcomanii (abțibilduri) de orice fel
 • 4909000000 80 : Cărți poștale imprimate sau ilustrate; cărți poștale cu felicitări sau mesaje personale, chiar ilustrate, cu sau fără plicuri, garnituri sau aplicații
 • 4910000000 80 : Calendare de orice fel, imprimate, inclusiv calendare cu file detașabile
 • 4911000000 80 : Alte imprimate, inclusiv imagini, gravuri și fotografii